علی سروری مدیر عامل شرکت فن‌آوا کارت در لایو اینستاگرامی موسسه آموزشی فناوران فابا به دغدغه‌های شما در مورد اصلاح نظام کارمزد پاسخ می‌دهد…..
آیا انتقادات نسبت به وضعیت کارمزد نتیجه‌ای خواهد داشت؟ آیا جدول نظام کارمزد منصفانه است؟ ثابت ماندن تعرفه با توجه به افزایش تورم چه تبعاتی ایجاد می‌کند؟ پیشی گرفتن تورم نسبت به کارمزد چه عواقبی به همراه دارد؟ اینها همه سوالاتی است که علی سروری مدیرعامل شرکت فن آوا کارت در لایواینستاگرامی موسسه آموزشی فناوران فابا به آن پاسخ می‌دهد، به همین دلیل بهتر است دیدن این لایو را در روز سه‌شنبه 20 خرداد ماه ساعت 20از دست ندهید تا برای سوالات بی‌شمار خود پاسخی پیدا کنید. برای دیدن این لایو می‌توانید به آدرس https://www.instagram.com/fabacenter/  مراجعه کنید.