کشور همسایه ما در صنعت توریسم و نمایشگاهی رشد چشمگیری داشته است  و استانبول به پل ارتباط شرق‌ وغرب کسب ‌وکارها تبدیل شده است.

کارنامه صنعت بانکداری، پرداخت و فناوری ترکیه در این میان چیست؟ فین‌تک‌ها چه جایگاهی دارند؟ کدامین رویدادها در ترکیه به حوزه فناوری‌های مالی می‌پردازند؟

نمایشگاه تراکنش استانبول چه خلآیی را می‌تواند پرکند و چرا مورد توجه فعالان ترکیه و سایر نقاط جهان قرارگرفته است؟

چه اهدافی را برای این منظور باید در نظر گرفت و این گونه رویدادها چه ارزش‌افزوده‌ای برای ایران و ترکیه به ارمغان می‌آورد؟

این سوالات، دغدغه‌هایی است که رضا حسنی مؤسس ترکیه پرتال در لایو اینستاگرامی فابامدیا به آنها می‌پردازد.

این گفتگوی مجازی روز یکشنبه اول تیرماه راس ساعت 20 به وقت تهران برگزار می‌شود.

برای دیدن این لایو می‌توانید به آدرس https://www.instagram.com/fabacenter/ مراجعه کنید.