گزیده ای از اخبار نمایشگاه تراکنش ایران
  رویدادهای سومین دوره نمایشگاه تراکنش ایران (ITE 2017)
  سخنران‌های دوره پیشین (ITE 2016)
  حامیان ، غرفه داران و همراهان دومین نمایشگاه تراکنش ایران