گزیده ای از اخبار نمایشگاه تراکنش ایران
  رویدادهای ITE 2019
  سخنرانان و اعضای هیئت علمی ITE 2019
  حامیان راهبردی پنج دوره ITE
  مشارکت کنندگان ITE 2019
  حامیان رسانه ای ITE 2019
  استارتاپ های ITE 2019