FA | EN
FA | EN
  گزیده ای از اخبار نمایشگاه تراکنش ایران
  • نمایشگاه بین‌المللی تراکنش ایران (ITE) در دوره‌های پیشین خود از حمایت‌های بی‌دریغ رسانه‌های تصویری و نوشتاری برخوردار بود.
  • نمایشگاه بین‌المللی تراکنش ایران، در طول سه دوره برگزاری خود همواره از حمایت بازیگران صنعت بانکداری و پرداخت و همچنین نهادهای تصمیم‌گیر و ...
  • گروه رسانه‌ای مرکز فابا و نمایشگاه بین‌المللی تراکنش ایران در طول برگزاری سومین دوره این رویداد تلاش کردند، با ارائه گزارش‌ها و ...
  • مدیرعامل موسسه گسترش حرفه‌ای سوئد تاکید کرد: 

    تلاش برای حضور موثر در رویداد ITE

    مدیرعامل موسسه گسترش حرفه‌ای سوئد بر تلاش برای حضور موثر این مجموعه در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تراکنش ایران تاکید کرد.
  سخنران‌ها و داوران دوره پیشین (ITE2017)
  حامیان ، غرفه داران و همراهان دوره پیشین (ITE 2017)