رویدادهای نمایشگاه 2020 استانبول
  درباره نمایشگاه
  ویدیو نمایشگاه تراکنش استانبول

  نقشه نمایشگاه
  اخبار مربوط به نمایشگاه تراکنش استانبول