گزیده ای از اخبار نمایشگاه تراکنش ایران
  سخنران‌ها
  حامیان ، غرفه داران و همراهان دومین نمایشگاه تراکنش ایران