FA | EN
FA | EN

بانكداری سنتی و فین‌تك‌ها به کجا می‌روند؟ - موشنگرافی

بانكداری سنتی و فین‌تك‌ها به کجا می‌روند؟ - موشنگرافی
75 درصد از کارشناسان در یک نظرسنجی گفته‌اند ترجیح می‌دهند خدمات بانکداری دیجیتال را از بانک‌هایی سنتی‌ای که فعلا طرف حساب آنها هستند، دریافت کنند.

به گزارش ستاد خبری ITE 2018، این روزها چنین پرسش‌هایی زیاد تکرار می‌شود؛ بانکداری سنتی به کدام سمت می‌رود؟ در دنیای فردا جایگاه بانک‌های سنتی کجاست و آنها چه رابطه‌ای باید با فین‌تک‌ها داشته باشند؟
 
موشنگرافی «بانكداری سنتی و فین‌تك‌ها» در قالبی مختصر، مفید و جذاب و بر اساس نتایج نظرسنجی‌هایی که در این زمینه انجام شده است، رابطه میان این دو مفهوم را نشان می‌دهد.
 
این موشنگرافی را اینجا ببینید.

0 دیدگاه:

captcha
انصراف از پاسخ دادن