FA | EN
FA | EN

گزارشی از دومین روز کارگاه های آموزشی نمایشگاه تراکنش ایران

گزارشی از دومین روز کارگاه های آموزشی نمایشگاه تراکنش ایران
کارگاه های آموزشی نمایشگاه تراکنش ایران درروز دوم درحالی که با استقبال پرشورفعالان ومتخصصین مالی وبانکی کشورمواجه بود، برگزارشد.

 

 

 

 

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه تراکنش ایران ، کارگاه های آموزشی این رویداد در روزدوم با کارگاه داده های عظیم (Big Data) با تدریس مهندس فرزاد خندان آغاز شدوبا کارگاه های مدیریت ریسک با تدریس دکتر یوسف پادگانه ودکتر میرفیض فلاح شمس وبازیابی درشبکه های اجتماعی با تدریس دکترعلی مریخی نژاداصل، ادامه یافت .
 برای شرکت در این کارگاه ها،بالای هزار نفر متخصص وعلاقه مند درحوزه صنایع مالی و بانکی ثبت نام و حضور پیدا کردند.
نمایشگاه بین المللی تراکنش ایران از 11 تا 13 آبان ماه  1395درمحل نمایشگاه های بین المللی شهرداری تهران واقع در بوستان گفت وگو برگزار گردید.

0 دیدگاه:

captcha
انصراف از پاسخ دادن