FA | EN
FA | EN

حضور انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در ITE 2018

حضور انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در ITE 2018
انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران و حضور خود در این رویداد را قطعی کرد. 

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه، این انجمن درسال 1383 تشکیل شد. ایجاد ارتباط با پژوهشگران و افراد خبره در حوزه‌های مرتبط با فنّاوری‌های اطلاعات و ارتباطات و فراهم کردن زمینه‌های شناسایی و همکاری مشترک بین آنها، همکاری با نهادهای اجرائی، علمی و پژوهشی مرتبط با فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، اقدام درجهت پیوند و همکاری دستگاه‌های اجرائی با مجموعه های علمی- تحقیقاتی، توسعه فرهنگ استفاده مطلوب از توانمندی‌های فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی و تحلیل عوامل رشد کشورهای مشابه دیگر و استفاده مطلوب از تجربیات دیگران در توسعه کشور درحوزه ارتباطات و فنّاوری اطلاعات اهداف این انجمن بودند.
 
تشکیل کمیته‌های تخصصی به منظور تحقق اهداف انجمن، همکاری در برگزاری همایش‌های علمی از جمله چهارمین کنفرانس فنّاوری اطلاعات و دانش و تشکیل جلسات با مسئولان مملکتی ذیربط جهت شناساندن اهداف انجمن و مشخص شدن نحوه همکاری از جمله فعالیت‌های انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است.
 
این انجمن به منظور معرفی خدمات خود در ITE 2018 شرکت می‌کند.
 
مرکز فابا، چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران را 22 تا 24 آبان سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران، واقع در بوستان گفت‌وگو برگزار می‌کند.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 دیدگاه:

captcha
انصراف از پاسخ دادن