FA | EN
FA | EN

حضور جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در ITE 2018

حضور جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه در ITE 2018
جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه به نمایشگاه تراکنش ایران می‌آید.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه، این انجمن در سال 1383 و در راستای نهادینه کردن فعالیت‌هایی که در چهارچوب همایش‌های سالیانه تحت عنوان «کنگره سراسری همکاری‌های‌ دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه‌ ملی» صورت گرفته بود، تشکیل شد.
 
نقش و جایگاه جمعیت در پیشبرد ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران عبارت است از: ترویج و توسعه فرهنگ پژوهش و فرهنگ صنعتی در کشور، افزایش کارایی تحقیقات و وارد کردن نتایج تحقیقات در چرخه برنامه‌های تولیدی و صنعتی، کمک به ایجاد فضایی مناسب برای بروز ابتکارات، نوآوری و پیشرفت فناوری از طریق تقویت علایق بین دولت، دانشگاه و صنعت و تعمیم آن به جامعه تجاری و عامه مردم.
 
سازگارسازی آموزش‌ها و پژوهش‌های دانشگاهی با نیازهای صنعت ملی و نیز همگامی با برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه صنعتی کشور، آشناسازی صنعت و دانشگاه با نیازها و توانایی‌های یکدیگر و ایجاد فضای مناسب گفت و شنود و تبادل‌نظر بین متخصصان صنعت و دانشگاه برای رفع موانع و تنگناهای موجود، دیگر نقش‌هایی است که انجمن برای خود در نظر گرفته است.
 
 چشم‌انداز جمعیت ایرانی پیشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه، ایجاد ارتباط دوسویه و روان بین صنعت و دانشگاه در جهت توسعه صنعتی کشور است.  
 
این انجمن حضوری فعال در ITE 2018 خواهد داشت.  
 
مرکز فابا، چهارمین نمایشگاه تراکنش ایران را 22 تا 24 آبان سال جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های شهرداری تهران، واقع در بوستان گفت‌وگو برگزار می‌کند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 دیدگاه:

captcha
انصراف از پاسخ دادن