FA | EN
FA | EN
معرفی دبیران علمی تعدادی از رویدادهای ITE 2019
شورای سیاستگذاری پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران، اسامی دبیران علمی تعدادی از رویدادهای جانبی این نمایشگاه را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید..  
سمینار «ادغام بانک‌ها؛ بیم‌ها و امیدها»؛ برنامه جانبی ITE 2019
سمینار «ادغام بانک‌ها؛ بیم‌ها و امیدها»، از جمله رویدادهای جانبی در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران است که به بررسی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در حال انجام در صنعت بانکداری کشور اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید..  
اعلام عناوین 7 سمینار جانبی در ITE 2019
شورای سیاستگذاری پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران، نام هفت سمینار جانبی آن را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید..  
شماره 90 ماهنامه بانکداری الکترونیک منتشر شد  
مرکز فابا، نودمین شماره ماهنامه تخصصی بانکداری الکترونیک را منتشر کرد.
بیشتر بخوانید..