FA | EN
FA | EN
رونمایی از کتاب «ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری» در ITE 2019
کانون کتاب و اندیشه مرکز فابا، کتاب «ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری؛ مبانی نظری و عملیات اجرایی» را در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران، رونمایی کرد.
بیشتر بخوانید..  
نگاهی به «سمینار ادغام بانک‌ها ،بیم‌ها و امیدها» در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران
مهدی حسینی عضو هیات مدیره بانک سپه در «سمینار ادغام بانک‌ها ،بیم‌ها و امیدها» به متدولوژی استفاده شده در بحث ادغام اشاره کرد و گفت: در این مورد 5 گام درنظر گرفته شده است که انتقال سهام، دوران تثبیت ، یکپارچه سازی اولیه و یکپارچه‌سازی نهایی و ورود به دوران جدید چشم‌انداز جدید بانک سپه بخش مهم آن بوده و پایان 1400 برای تحقق این 5 گام درنظر گرفته شده است تا به این ترتیب در one day ادغام انجام شود. این موضوع آنقدر برای ما واجد اهمیت بوده است که یک گروه مدیریت ادغام تشکیل شده است تا موضوع را به صورت جدیت دنبال کند.
بیشتر بخوانید..  
انتشار شماره‌های 95 و 96 ماهنامه بانکداری الکترونیک
مرکز فابا، شماره‌های 95 و 96 ماهنامه تخصصی بانکداری الکترونیک را منتشر کرد.
بیشتر بخوانید..  
تمرکز بر انتشار کتاب‌هایی در حوزه بانکداری دیجیتال/ رونمایی از آثاری در حوزه بانکداری باز و ادغام در ITE 2019
مدیر کانون کتاب و اندیشه مرکز فابا با اشاره به فعالیت ‌این کانون در حوزه انتشار کتاب‌های تخصصی، گفت: تمرکز کنونی این مجموعه بر نشر آثاری با موضوع بانکداری الکترونیک و دیجیتالی و رونمایی آنها در نمایشگاه تراکنش ایران، قرار دارد.
بیشتر بخوانید..  
اعلام برنامه‌های ITE به تفکیک هر روز
دبیرخانه پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران، برنامه‌های جانبی این رویداد را به تفکیک هر روز اعلام کرد.  
بیشتر بخوانید..  
معرفی دبیران علمی تعدادی از رویدادهای ITE 2019
شورای سیاستگذاری پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران، اسامی دبیران علمی تعدادی از رویدادهای جانبی این نمایشگاه را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید..  
سمینار «ادغام بانک‌ها؛ بیم‌ها و امیدها»؛ برنامه جانبی ITE 2019
سمینار «ادغام بانک‌ها؛ بیم‌ها و امیدها»، از جمله رویدادهای جانبی در پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران است که به بررسی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های در حال انجام در صنعت بانکداری کشور اختصاص دارد.
بیشتر بخوانید..  
اعلام عناوین 7 سمینار جانبی در ITE 2019
شورای سیاستگذاری پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران، نام هفت سمینار جانبی آن را اعلام کرد.
بیشتر بخوانید..  
شماره 90 ماهنامه بانکداری الکترونیک منتشر شد  
مرکز فابا، نودمین شماره ماهنامه تخصصی بانکداری الکترونیک را منتشر کرد.
بیشتر بخوانید..