FA | EN
FA | EN

حامد میرشمسی

مدیر عامل شرکت فن آوران پارس یار

عضو شورای برنامه‌ریزی جشنواره ها (ITE 2018)

داور جشنواره بزرگ فین‌تک ایران (ITE 2017)

سمت فعلی :

  • مدیر عامل شرکت فن آوران پارس یار
  • مدیر پروژه اکوسیستم پرداخت "کیف پی"


سوابق شغلی :

  • مدیر پروژه پرداخت شناسه دار شرکت فناپ
  • مدیر بازاریابی شرکت اینفوتک
  • مدیر محصول و سرویس های پرداخت USSD
  • مدیر بازرگانی خارجی شرکت پدیسار انفورماتیک
  • مشاور پروژه های پرداخت و باشگاه مشتریان در بستر های مختلف  بازگشت