شهاب جوانمردی

مدیرعامل هلدینگ فناپ

سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر از دانشگاه امیرکبیر
  • PHD در DBA از دانشگاه بوردو
  • MBA از دانشگاه امیرکبیر
 
سوابق مدیریتی:
 
  • مدیر پروژه‌های تجهیزات فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
  • مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)
  • رئیس هیئت‌مدیره شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد (شناسا)
 
سمت فعلی :
مدیرعامل هلدینگ فناپ  بازگشت