نوش آفرین مومن واقفی

معاون ریسک و امنیت شرکت خدمات انفورماتیک

سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی مهندسی برق گرایش مخابرات از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
  • کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات از دانشگاه امیرکبیر
سمت فعلی :
معاون ریسک و امنیت شرکت خدمات انفورماتیک  بازگشت