FA | EN
FA | EN

مهشاد سبحانی

موسس و مدیرعامل شرکت ایده‌هاب

عضو شورای برنامه‌ریزی جشنواره ها (ITE 2018)
تحصیلات:
دانشجوی دکتری اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت اجرائی مالی از مدرسه کسب و کار Schulich دانشگاه York کانادا
 
سمت فعلی:
موسس و مدیرعامل شرکت ایده‌هاب
 
سوابق حرفه ای :
  • فعالیت در حوزه های مشاوره مدیریت و سرمایه گذاری خصوصی در داخل و خارج از ایران
  • مشاور ارشد گروه صنعتی Havayar
   بازگشت