علیرضا بزرگمهری

دبیر نشست تخصصی پرداخت یاران و چالشهای کسب و کاری

سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی – مهندسی سخت افزار (دانشگاه علم و صنعت)
  • کارشناسی ارشد – هوش مصنوعی (دانشگاه علم و صنعت)
  •  Prime Project Management fundamentals از موسسه Prime learning
سمت فعلی :
 
دبیر نشست تخصصی پرداخت یاران و چالشهای کسب و کاری
 
 
سوابق شغلی :
  • مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی پاسارگاد رایانه
  • معاونت ICT شرکت تحلیل گران امیرکبیر
  • عضو پنل تخصصی ERP انجمن انفورماتیک ایران
  • بنیانگذار و مدیر اولین ISP خصوصی جزیره کیش، شرکت دیتا کیش
  • جانشین مدیر پروژه نظارت بر استقرار Core Banking  در پست بانک
  • مسئول فنی راه اندازی سوئیچ های بین بانکی Euro Giro  و IFS پست بانک
  • و ...  بازگشت