FA | EN
FA | EN

فرزاد خندان

مدیرعامل شرکت داده پردازی سیمیاگران

سوابق تحصیلی
  • کارشناسی نرم افزار – دانشگاه صنعتی شریف
  • کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک  - دانشگاه شیراز
  • دانشجوی دکترای آینده پژوهی (دانشگاه بین المللی امام خمینی) – در حال تدوین رساله دکتری
  • دوره تخصصی Big Data – دانشگاه MIT
 
سمت فعلی : مدیرعامل شرکت داده پردازی سیمیاگران
 
 
 
سوابق شغلی :
  • بنیانگذار شرکت Innovimia Technologies Inc. (استارتاپ مشاوره نرم افزار و Big Data در کانادا)
  • مدیرعامل و بنیانگذار شرکت داده پردازی سیمیاگران
  • عضو هیأت مدیره و مدیر توسعه کسب و کار گروه سیمیاگران
  • مشاور فن آوری اطلاعات و Big Data بانک ملت
  • مشاور فناوری اطلاعات در هولدینگهای بزرگ کشور
  • و...  بازگشت