مسعود نارنجی

مدیر پروژه بانکداری مبتنی بر بلاکچین در بانک ملت

سوابق تحصیلی:
  • دکترای مهندسی صنایع (دانشگاه علم و صنعت)
  • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع (دانشگاه امیرکبیر)
  • کارشناسی مهندسی صنایع (علم و صنعت)
 سمت فعلی:
مدیر پروژه بانکداری مبتنی بر بلاکچین در بانک ملت
 
 
سوابق شغلی:
  • مسئول واحد بلاکچین در شرکت مهندسی صنایع یاس ارغوانی
  • پروژه برگزاری کارگاه آموزشی بانکداری دیجیتال با همکاری پروفسور Carsten Bartsch  از دانشگاه Leipzig
  • پروژه ارایه خدمات مشاوره و آموزش در دگردیسی دیجیتال بانک ملت( بانکداری شبکه اجتماعی و بانکداری دیجیتال)  بازگشت