احمد جعفری

مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

سوابق تحصیلی:
  • لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
  • فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت
سمت فعلی:
مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
 
سوابق شغلی:
معاونت فناوری اطلاعات بانک پارسیان  بازگشت