صادق فرامرزی

مدیر عامل شرکت فرابوم

سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی – سخت افزار کامپیوتر – دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی ارشد – مدیریت فن آوری اطلاعات MITM
  • MBA-Short Course – دانشگاه تهران
  • دکتری مدیریت استراتژیک DBA  - دانشگاه صنایع و معادن
  • دکتری کسب و کار ماهان
سمت فعلی :
مدیر عامل شرکت فرابوم
 
سوابق شغلی :
  • مشاور اجرائی مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش
  • مدیر عامل شرکت تجارت الکترونیک دی
  • عضو کمیته فناوری اطلاعات بانک دی
  • قائم مقام مدیر عامل شرکت فن آوا کارت
  • و...  بازگشت