سید ابوطالب نجفی

مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک

سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی ارشد الکترونیک / سخت افزار از دانشگاه Cranfield انگلستان
سمت فعلی :
  • مدیر عامل شرکت خدمات انفورماتیک
سوابق کاری:
  • مدیر عامل شرکت داده پردازی
  • نائب رئیس و عضو هیأت مدیره شرکت داده پردازی
  • مشاور پیاده سازی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی
  • مشاور معاون شهردار
  • عضو هیأت مدیره مجموعه فروشگاه شهروند
  • معاونت طرح و برنامه و مشاور رئیس کل و مدیر طرحهای انفورماتیک گمرک ایران
  • مشاور انفورماتیک مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت بیمه ایران
  • معاون مدیرعامل شرکت خیبر  بازگشت