جشنواره های ITE 2019

  1. جشنواره بزرگ فین‌تک ایران

  2. جشنواره چهره های ماندگار

  3. جشنواره شرکت‌های استارت‌آپی شهر هوشمند

  4. جشنواره فیلم تراکنش